f

Mts de Crom, Knegsel. (2 projecten)

Ontwikkeling marktconcept: CO2 neutraal geproduceerde kaas.

Opdracht 1:
Ontwikkel een onderscheidend marktconcept op basis van CO2 neutraal geproduceerde kaas.
Het uiteindelijke doel is een verpakking/design voor het kaasproduct te creëren welke zich ​duidelijk onderscheid, versterkt door het verhaal van CO2 neutraal geproduceerde kaas.

 

Opdracht 2:​
Het huidige segment aan zuivelproducten in de supermarkten komen niet uit de omgeving en zijn anoniem geproduceerd. 

Daarbij is er geen mogelijkheid tot interactie met de leverancier van het product.
Hierdoor ontstaat geen binding tussen boer en burger.​
Ontwikkel een transparante keten voor de consumentdoor het gebruik van de digitale informatievoorziening via een interactieve telefoonapplicatie en het gebruik van QR-codes.​
Hierdoor krijgt de consument inzicht in het productieproces van de kaas.
Hierdoor ontstaat een nog sterkere verbinding tussen boer en consument.

Melkveebedrijf Mts de Crom, Knegsel

Melkveebedrijf Mts de Crom geloofd in de circulaire
landbouw welke toegevoegde waarde levert aan
de melk van de koeien. Wilco de Crom is een jonge
innovatieve ondernemer met een sterk
milieubewuste drive. de Crom wil de melk 
van de koeien opwaarderen door de CO2 
neutraal geproduceerde innovatieve kaas te maken.